Pokaż menu

Hotel Bulwar

Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) znanego dalej RODO informuję, iż:

 1.  
 2. 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ryszard Urbański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Urbański Przedsiębiorstwo Budowlane Ryszard Urbański z siedzibą w Toruniu przy ul. B. Chrobrego 151, właściciel

 3. Hotelu Bulwar w Toruniu, przy ul. Bulwar Filadelfijski 18, tel. +48 56 62 39 400, e-mail: recepcja@hotelbulwar.pl
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w siedzibie Administratora lub pod adresem e-mail: recepcja@hotelbulwar.pl.
 8.  
 9.  
 10. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1.  
  2. * nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora w celu odpowiedzi/reakcji na Pani/Pana zgłoszenie (zapytanie),
  3. * otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 11.  
 12.  
 13. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące pośrednio zaangażowane w kontakt, podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych, np. firmy świadczące usługi IT i cloud
 14.  
 15.  
 16. 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przyczyny dla której Pan/Pani się skontaktował się z Administratorem nie dłużej niż 2 lata, a w zakresie otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej, od momentu wyrażenia Pani/Pana zgody do momentu odwołania tej zgody.
 17.  
 18.  
 19. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych i korespondencji okolicznościowej – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 20.  
 21.  
 22. 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 23.  
 24.  
 25. 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi.

 

 

Rezerwacja online

Gwarancja najniższej ceny

Możesz także zarezerwować pobyt dzwoniąc pod numer: +48 56 62 39 400.